Lojala kunder, högre marginaler och bättre försäljning

Jag hjälper dig skapa ett varumärke för lönsamhet och utveckling

Vad ska vi göra för att sälja mer?

 Ni måste attrahera kunder, anställda, ja, till och med samhället. Jag ser varumärket som ett affärsstrategiskt verktyg för att öka er attraktionskraft.

Hur blir vi mer konkurrenskraftiga?

En stor och komplext fråga. Jag anser att varumärket är ett affärsstrategiskt verktyg för att vitalisera ert kommersiella erbjudande.

Hur kan vi öka våra affärsmöjligheter?

En strategisk och avgörande fråga. Jag ser varumärket som ett affärsstrategiskt verktyg för att ta en marknadsposition med framtida möjligheter.

Jag hjälper dig att skapa ett attraktivt varumärke

Er framgång är i hög grad beroende av hur marknaden uppfattar ert varumärke. Jag definierar ett varumärke som ”förväntning på framtida leverans” . Attraktiva varumärken får lojala kunder, bättre marginaler och blir efterfrågade.

GÖR EN VARUMÄRKESANALYS

8 vanliga varumärkesfrågor

Alla företag och varumärken är unika. Ofta ingår dessa frågeställningar.

1. Är vi rätt positionerade?

Positionering är ett verktyg för att markera vad ditt varumärke är och varför det bör köpas i förhållande till andra. En ompositionering kan öppna upp helt nya affärsmöjligheter och göra dagens konkurrens irrelevant.

2. Behöver vi ett syfte?

Idag är det viktigt att formulera sitt syfte. Ett syftet bör innehålla en positiv inverkan på allas våra liv och vår planet. Jag vet att det finns en tydlig korrelation mellan att ha ett tydligt syfte, purpose, och att bli vald.

3. Hur kan vi utveckla vårt erbjudande?

Jag erbjuder en modell för att utveckla kommersiella erbjudanden.
Modellen bidrar till att:
1. Öka differentieringen
2. Tydliggöra erbjudandet
3. Utveckla värdet på erbjudandet
4. Optimera prisstrategin
5. Förbättra kundupplevelsen
6. Förfina servicekulturen 
7. Kommunicerar effektivt med effekt

4. Är vi tydlig och särskiljande?

Identitet bör spegla hur Ni vill uppfattas av kunder och intressenter. Det finns ofta en stor potential att stärka denna upplevelse genom att förfina varumärkets identitet och personlighet.

5. Är vår kommunikation effektiv?

Varje dag sänder ni tusentals signaler och budskap. Dessa måste samverkar för att åstadkomma önskad effekt. Jag ger ditt varumärke en budskapsplattform. Den hjälper er att styra och effektivisera kommunikationen.

6. Hur får vi med alla i organisationen?

Rätt strategi är 20% men 80% beror på den mänskliga genomförandekraften. Den skapas när alla känner tillhörighet, stolthet och ansvar. Därför är ”Brand Values” viktiga. De hjälper er att utvecklas och bli ett mer attraktivt företag.

7. Hur hanterar vi alla produktnamn?

Har du många varumärken behöver du organisera dem så de samverkar på marknaden. Rätt utfört ökar detta er tydlighet och närvaro på marknaden. Jag tycker du ska fråga dig vilken portfölj- och namnstrategi som ger det högsta kommersiella värdet för era ägare långsiktigt.

8. Måste vi skydda vårt varumärke?

Ett åtråvärt varumärke är värdefullt och måste skyddas. Många varumärken har inte ens det mest elementära skyddet. Jag hjälper dig att identifiera viktiga varumärkes- och namnegenskaper som behöver skydd och utformar ett bra rättsligt skydd.

16 större varumärkesprojekt

 Sedan starten 2014 har jag genomfört flera stora varumärkesprojekt. De flesta kunderna är B2B företag. Många omsätter mer än en miljard och konkurrerar på en global marknad.

En oberoende varumärkesspecialist

Min erfarenhet från många olika varumärken och marknadsituationer globalt är en stor tillgång för dig. Jag har jag jobbat för flera ledande varumärkesbyråer. Jag erbjuder dig en svårslagen kvalitet,  kostnadseffektivitet och snabbhet. 

Bertil Timan
Varumärkesspecialist
+46705352729

 “I have worked with a range of brand assignments for many of the Nordic Region’s leading companies.
This extensive experience is probably my main asset. I have a valuable contact network with knowledgeable experts in a number of areas. I help you drive growth, sales, and profitability by utilizing your brand. have a deep understanding and experience of how to build a strong brand perception from strategy to action. I get my motivation by succeeding with challenges, which make a difference for brands and our future”

How can your brand make a difference?

LINKEDINTA KONTAKT

Tre exempel på genomförda varumärkesprojekt

Jag är vana att jobba med ledningsgrupper, styrelser och ägare. Resultatet är ett väl förankrat affärsstrategiskt varumärke.

Save more lives

I developed an Internal brand communication strategy and an Interior brand experience project. Autoliv is the world’s largest automotive safety supplier, with sales to all major car manufacturers in the world.

We take it personally

I converted a somewhat complicated offer to a relevant brand with a meaningful purpose, great proposition, reliable message platform and an updated visual identity. Paxport Group is a fast-growing travel solution company.

Your perfect climate

I developed the Brand messaging platform and created a communication manual to steer all communications globally. Munters is a global leader in energy efficient air treatment and climate solutions in more than 30 countries.

En beprövad varumärkesprocess

Alla kunder och varumärken är olika. De flesta varumärkesprojekt innehåller dessa fem projektsteg.

Ta kontakt för detaljerad projektplan
1. Brand Initiation

We identify your brand opportunity. We set the objectives and identify the major deliverables for the project. You get a quote and project plan.

2. Brand Insights

The brand insight work is done based on your strategy documents, brand studies, desktop analysis, and interviews with important stakeholders.

3. Brand Workshop

We prosses the insights material together in a workshop. The WS provides a base for management dissensions and brand delivery.

4. Brand Delivery

 We finalize the project by delivering brand steering documents needed. 

5. Brand Execution

You’ve received approed steering documents. Now it’s time to get to work. The execution phase turns your brand into action.

Är varumärket en ledningsfråga?

Varumärket är ett affärsstrategiskt verktyg för att samla och utveckla flera funktioner i ditt företag. Marknad & Sälj, HR & Employer branding, FOU & Innovation och IR kan alla jobba med varumärket som en gemensam strategisk plattform. Jag ser varumärket som en katalysator för er affärsplan och nästa utvecklingsfas.LÅT OSS TRÄFFAS
MY AWESOME CLIENTS

Client Testimonials

Don’t take my word for it – here’s what my clients say:

We chose to develop our brand for the Nordics with Bertil Timan. I’m satisfied with how Bertil involved everyone in this process. We now have brand messages that the whole company, including the board of directors stand behind. The platform will help us improve our brand awareness and build our business. I strongly recommend Bertil for anyone who wants to find strategic and specific brand messages and values.

Josef Tapper

CEO at Recipo

I recommend Bertil to anyone that is looking for a competent branding and communication strategist. Bertil understands business strategy, goals, market trends and customer insights and can quickly transform them into strategic brand thinking. Together we converted a somewhat complicated Paxport offer to a relevant brand with a reliable message platform and an updated identity which we are really pleased with.

Tony Baker

CEO and owner at Paxport

Bertil helped Us develop a new Brand for Annexin Pharmaceutical – a new Swedish biotech company. Annexin Pharmaceutical aims to provide effective therapy for a broad range of cardiovascular diseases by harnessing the potential of the body’s own protein Annexin A5. Together we had an effective, cooperative and fun brand process with a great result. I’m happy to recommend Bertil.

Annette Colin

CEO, founder and owner at Colinex Capital AB

We have worked together on two international Brand projects; Telia Carrier and DigiPlex. Bertil is the perfect partner – a brand professional with international marketing expertise. He is enthusiastic, knowledgeable, action oriented and always has the goal in focus. One thing I value especially with Bertil is that I can come to him with a problem and he will come back with a solution immediately. I strongly recommend Bertil if you are looking for an experienced brand specialist!

Sara Lindholm

CMO at DigiPlex

Bertil truly understands the power of branding and communication. He assisted Us in transforming Vägverket Produktion into a modern construction company – Svevia. A company with a new position, identity, culture and offering. Bertil´s broad strategic experience and creative thinking made our transition challenging, inspiring and effective. Today, we are a leading customer-oriented brand. It is really easy and fun to work with Bertil.

Charlotte Sandström

VP Communication at Svevia

Bertil and I worked together for 10 years on different brand projects for both Tork and SCA. I have always found Bertil to be a very dedicated professional, with great strength in creating valuable solutions always with our business strategy in mind. He understands the global business to business perspectives, and what impressed me the most is Bertil’s ability to create truly effective brand communication.

Frida Ohlander

Brand Director, Group communication at Essity

NEWS AND BLOG

Inspiration och nyheter

Bertil Timan skriver i Dagens Analys

Jag skriver i Dagens Analys. Varumärket glöms bort i dagens content-baserade kommunikation

Allt du behöver finns i ditt varumärke. Ditt varumärke är en budskapsplattform som innehåller allt som du någonsin behöver kommunicera för att få nya affärer, bygga kännedom om ditt företag och ta en ledande position på din marknad.

Read more
Välkommen Recipo!

Välkommen Recipo!

Det är alltid intressant och kul att formulera starka varumärken. Extra kul när man utmanar en traditionell bransch med nya innovativa lösningar. Tillsammans hittar vi en ledig position på marknaden.[…]

Read more
Seminarium: Hur skapar du ett tydligt och åtråvärt varumärke

Seminarium: Hur skapar du ett tydligt och åtråvärt varumärke

Ett varumärke för effektiv affärsutveckling, fler kunder, högre marginaler och bättre försäljning. Vi delar med mig oss av våra personliga erfarenheter, insikter och praktiska verktyg. – Hur ska du stärka[…]

Read more
CONNECT

Lojala kunder, högre marginaler och bättre försäljning

Skapa ett varumärke för lönsamhet och utveckling!