Låt varumärket bli motorn i er nästa utvecklingsfas

Som oberoende varumärkesspecialist jobbar jag flexibelt och kostnadseffektivt

Sätt en turbo på affärsstrategin

Få saker får ett lika snabbt genomslag på alla delar i en organisation som varumärket. Marknad & Sälj, HR & Employer branding, FOU och IR kan alla jobba med varumärket som en strategisk plattform. Jag  hjälper dig att tillsammans med ledande befattningshavare skapa ett affärsstrategiskt varumärke kopplat till framtidsplaner och marknadssituation.

JAG VILL VETA MER

Öka er attraktionskraft

 En av de bästa definitionerna på ett varumärke är ”förväntning på framtida leverans”. Attraktiva varumärken har bra marginaler, lojala kunder och är efterfrågade. Som varumärkesspecialist har jag kunskaper och processer som hjälper dig att skapa ett attraktivt varumärke.

GÖR EN VARUMÄRKESANALYS

En oberoende varumärkesspecialist

Min största tillgång är erfarenhet från många globala varumärken olika marknadssituationer och flera år på ledande svenska varumärkesbyråer. Som oberoende varumärkesspecialist jobbar jag flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt.  

Bertil Timan
Oberoende varumärkesspecialist
+46705352729

TA KONTAKT LinkedIn profil

16 större varumärkesprojekt

De senaste åren har det blivit flera stora varumärkesprojekt. Många av kunderna är B2B företag. Flera omsätter mer än en miljard globalt.

Nio vanliga varumärkesfrågor

Du känner säkert igen flera av dem.

1. Är vår positionering verkligen optimal?

Positionering är ett verktyg för att markera vad ditt varumärke är och varför det bör köpas i förhållande till andra. En tydligare positionering eller en ompositionering kan öppna upp helt nya affärsmöjligheter och göra dagens konkurrens irrelevant.

2. Vad kan ett syfte tillföra vår organisation?

Idag är det viktigt att formulera sitt syfte. Ett syfte bör innehålla en positiv inverkan på allas våra liv och vår planet. Det finns tydlig korrelation mellan att ha ett tydligt syfte, purpose, och att bli vald.

3. Hur utvecklar vi vårt erbjudande?

7P modellen gör det enklare att utveckla kommersiella erbjudanden och varumärken. Modellen bidrar till att:
1. Öka differentieringen
2. Tydliggöra erbjudandet
3. Utveckla värdet på erbjudandet
4. Optimera priset
5. Förbättra kundupplevelsen
6. Förfina servicen
7. Kommunicera effektivt med effekt

Jag vill veta mer

4. Hur kan vi bli tydligare på marknaden?

Identiteten bör spegla hur ni vill uppfattas av kunder och intressenter. Det finns ofta en stor potential i att stärka den upplevelsen genom att förfina varumärkets identitet och personlighet.

Jag vill veta mer

5. Hur effektiviserar vi kommunikationen?

Varje dag sänder ni tusentals signaler och budskap. Dessa måste samverka för att åstadkomma önskad effekt. En budskapsplattform hjälper er att styra och effektivisera kommunikationen.

Jag vill veta mer

6. Hur får vi med hela organisationen?

Rätt strategi är 20% men 80% beror på den mänskliga genomförandekraften. Den skapas när alla känner tillhörighet, stolthet och ansvar. Därför är bl.a. ”Brand Values” viktiga. De hjälper er att utvecklas till ett attraktivt företag.

jag vill veta mera

7. Vad gör vi med alla produktnamn?

Har du många varumärken behöver du organisera dem så de samverkar på marknaden. Det ökar er tydlighet och närvaro. Du bör fråga dig vilken portfölj- och namnstrategi som ger det högsta kommersiella värdet för era ägare långsiktigt.

8. Hur hanterar vi varumärken vid förvärv?

Hanteringen av varumärken vid “mergers & acquisitions” kan avgöra hela affären. Ekonomiska värderingar är viktiga men även kulturella frågor. Det krävs en grundlig analys före snabba känslomässiga beslut.

9. Hur skyddar vi varumärket?

Ett åtråvärt varumärke är värdefullt och bör skyddas. Många varumärken har inte ens det mest elementära skydd. Det är viktigt att identifiera viktiga varumärkes- och namnegenskaper och utforma ett bra rättsligt skydd för dem.

Tre exempel på varumärkesprojekt

En ny position gjorde företaget intressant för alla aktörer inom industrin

Ett företagsförvärv gav ett bredare erbjudande och möjliggjorde en helt ny position på marknaden. Paxport är ett snabbt växande företag med intressanta digitala lösningar för turist- och reseindustrin.

Ett nytt varumärkeslöfte gjorde erbjudandet relevant för alla kundsegment

Med ett utifrån och in perspektiv på produkter och tjänster skapades ett intressant varumärke för alla kundsegment. Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar.

En budskapsplattform gjorde internkommunikationen enklare och effektivare

Med varumärket som budskapsplattform styrs all kommunikationen på det nya intranätet. Autoliv är världens största leverantör av passiva säkerhetslösningar till fordon.

En beprövad varumärkesprocess

Processen lägger stor vikt vid ett gediget insiktsarbete och en bred förankring i väl förberedda workshops.

1. Brand Initiation

Vi identifierar varumärkesmöjligheter. Vi sätter upp mål och identifierar de viktigaste leveranserna för projektet. Du får en offert och en projektplan.

2. Brand Insights

Vi tar fram viktiga varumärkesinsikter m.h.a. strategidokument, varumärkesmätningar, kund- och konkurrentanalyser, omvärldstudier samt intervjuer av viktiga intressenter.

3. Brand Workshops

Vi jobbar igenom insiktsmaterialet tillsammans med dina medarbetare i en eller flera workshops. Resultatet är en godkänd varumärkesstrategi.

4. Brand Delivery

Vi tar fram de styrdokument som du behöver. Ofta ingår en budskapsplattform, ny eller uppdaterad identitet, en portfölj- och namnstrategi samt värderingar.

5. Brand Execution

Du har nu godkända styrdokument. Nu är det dags att börja jobba. Om du önskar stöttar jag dig och er även i denna fas.

Ta kontakt för detaljerad projektplan

Vad säger kunderna

We chose to develop our brand for the Nordics with Bertil Timan. I’m satisfied with how Bertil involved everyone in this process. We now have brand messages that the whole company, including the board of directors stand behind. The platform will help us improve our brand awareness and build our business. I strongly recommend Bertil for anyone who wants to find strategic and specific brand messages and values.

Josef Tapper

CEO at Recipo

I recommend Bertil to anyone that is looking for a competent branding and communication strategist. Bertil understands business strategy, goals, market trends and customer insights and can quickly transform them into strategic brand thinking. Together we converted a somewhat complicated Paxport offer to a relevant brand with a reliable message platform and an updated identity which we are really pleased with.

Tony Baker

CEO and owner at Paxport

Bertil helped us develop a new Brand for Annexin Pharmaceutical – a new Swedish biotech company. Annexin Pharmaceutical aims to provide effective therapy for a broad range of cardiovascular diseases by harnessing the potential of the body’s own protein Annexin A5. Together we had an effective, cooperative and fun brand process with a great result. I’m happy to recommend Bertil.

Annette Colin

CEO, founder and owner at Colinex Capital AB

We have worked together on two international Brand projects; Telia Carrier and DigiPlex. Bertil is the perfect partner – a brand professional with international marketing expertise. He is enthusiastic, knowledgeable, action oriented and always has the goal in focus. One thing I value especially with Bertil is that I can come to him with a problem and he will come back with a solution immediately. I strongly recommend Bertil if you are looking for an experienced brand specialist!

Sara Lindholm

CMO at DigiPlex

Bertil truly understands the power of branding and communication. He assisted Us in transforming Vägverket Produktion into a modern construction company – Svevia. A company with a new position, identity, culture and offering. Bertil´s broad strategic experience and creative thinking made our transition challenging, inspiring and effective. Today, we are a leading customer-oriented brand. It is really easy and fun to work with Bertil.

Charlotte Sandström

VP Communication at Svevia

Bertil and I worked together for 10 years on different brand projects for both Tork and SCA. I have always found Bertil to be a very dedicated professional, with great strength in creating valuable solutions always with our business strategy in mind. He understands the global business to business perspectives, and what impressed me the most is Bertil’s ability to create truly effective brand communication.

Frida Ohlander

Brand Director, Group communication at Essity

Upptäck affärsmöjligheterna med Branding

Ett bra sätt att skapa förståelse för möjligheterna med Branding är en föreläsning. De är alltid skräddarsydda efter situation, målgrupp och företag. Det gör dem väldigt uppskattade. Ibland är det ett utmärkt sätt att inleda ett samarbete på.
 

JAG VILL VETA MER

Lite inspiration och nyheter

Branding for Startups at WeWork Labs

Branding for Startups at WeWork Labs

Many startups ask about if and how they should work with Brand during the early stages of expansion. Often wondering how to prioritize this vs. everything else needed to help[…]

Read more
England som varumäke

Hur Tror du Brexit påverkar England som varumärke?

Hur Tror du Brexit påverkar England som varumärke? Vi ligger kvar på plats 4a. United Kingdom har rasat sju platser sedan 2014 till plats 19.
FutureBrand Country Index 2019

Read more
Bertil Timan skriver i Dagens Analys

Jag skriver i Dagens Analys. Varumärket glöms bort i dagens content-baserade kommunikation

Allt du behöver finns i ditt varumärke. Ditt varumärke är en budskapsplattform som innehåller allt som du någonsin behöver kommunicera för att få nya affärer, bygga kännedom om ditt företag och ta en ledande position på din marknad.

Read more

Låt varumärket bli motorn i er nästa utvecklingsfas

 Som oberoende varumärkesspecialist jobbar jag flexibelt och kostnadseffektivt