A brand to manage the management team

Låt varumärket bli motorn i er nästa utvecklingsfas

A brand to manage the management team

Ditt varumärke är ett strategiskt ledningsverktyg

Dagens företagsledare brottas med flera stora utmaningar. Många internationella undersökningar visar att den vanligaste utmaningen handlar om just ledarskap:

  1. Att leda och skapa en vinnande ledningsgrupp.
  2. Att leda med rätt strategi.
  3. Att leda och motivera anställda.     
  4. Att leda cementerade affärsenheter.
  5. Att leda för att bli ledande på marknaden.

Ditt varumärke är ett strategiskt ledningsverktyg
Jag möter ofta företagsledningar där det saknas samsyn kring just affärsstrategin och där ledningsgruppens olika funktioner jobbar i isolerade silos. Man är fullt upptagen av sitt ansvarsområde med alla dess dagliga utmaningar och problem. Det är en utmaning att skapa engagemang kring mål och visioner. Varumärket diskuteras sällan i dessa sammanhang utan är något som i bästa fall sköts av marknad och sälj. Den störta vinsten i många av mina projekt är att göra ledningsgruppen delaktiga i affärsplanen och ett varumärke som förkroppsligar den. Detta, menar jag, effektiviserar hela ledningsfunktionen.

– CEO får ett varumärke som driver affärsstrategin.
– CFO får ett varumärke som kommunicera potentialen.
– SM får ett varumärke som ökar lojalitet och intresse.
– HR får ett varumärke som stöttar employer branding.
– CIO får ett varumärke som engagerar och samlar.
– CMO får ett varumärke som effektiviserar och ger effekt.
– CTO får ett varumärke som leder och inspirerar.

Jag är jag säker på att ditt varumärke har potentialen att bli ett ledningsverktyg som effektiviserar arbetet i er ledningsgrupp och bidrar till tillväxt och framgång. Ditt varumärke är ett strategiskt ledningsverktyg. Vill du veta mer – låt oss träffas.