Jag skriver i Dagens Analys. Varumärket glöms bort i dagens content-baserade kommunikation

Fler kunder, högre marginaler och bättre försäljning med hjälp av ditt varumärke

Jag skriver i Dagens Analys. Varumärket glöms bort i dagens content-baserade kommunikation

Bertil Timan skriver i Dagens Analys

Allt du behöver finns i ditt varumärke.
Ditt varumärke är en budskapsplattform som innehåller allt som du någonsin behöver kommunicera för att få nya affärer, bygga kännedom om ditt företag och ta en ledande position på din marknad.