Jag skriver i Dagens Analys. Varumärket glöms bort i dagens content-baserade kommunikation

Låt varumärket bli motorn i er nästa utvecklingsfas