Your brand is your content

Låt varumärket bli motorn i er nästa utvecklingsfas

Your brand is your content

  • 70 procent av alla marknadsförare saknar en konsekvent eller integrerad Content strategi (Altimeter).
  • De två största utmaningarna för Content marketing är att skapa engagerande innehåll och att jobba konsekvent (Content Marketing Institute).
  • Bara 30% av alla marknadsförare säger att deras organisation är bra på Content marketing (Content Marketing Institute)

Känner du igen dig? Vi hör dagligen dessa utmaningar från kunder. Ofta börjar en Content strategi med att man definiera ett antal personas. Personas är olika personlighetstyper som alla har olika värderingar och livssituationer. Kommunikationen måste anpassas efter dessa personas för att nå fram. Sedan definieras ett antal kundresor. Budskapen ska metodiskt slussa prospekts framåt i en köpprocess. Kommunikationen måste anpassas efter dessa kundresor för att ge resultat. Många programvaror underlättar för företag att jobba med content. Kommunikationen måste anpassas efter dessa programvaror för att bli effektiv. Alla mediekanaler har unika förutsättningar och ställer olika krav på content. Kommunikationen måste anpassas efter mediekanalen för att bli framgångsrik.

Dessa Content strategier ger många svar på Var och Hur men ger sällan svaret på Vad du ska kommunicera för att bli framgångsrik. vår erfarenhet är att det finns en effektivare väg. Allt du behöver finns i ditt varumärke. Ditt varumärke är en budskapsplattform som innehåller allt som du någonsin behöver kommunicera för att få nya affärer, bygga kännedom om ditt företag och ta en ledande position på din marknad.


  • ­Din vision är intressant och engagerande.
  • Din positionering är en åtråvärd och tydlig.
  • Din personlighet bjuder in till en framgångsrik relation.
  • Ditt erbjudande är relevant och viktigt.
  • Dina argument är starka och särskiljande.

Jobbar du med varumärket som din Content strategi är du också säker på att ditt kommunikationsarbete är väl förankrat i företaget. Inte bara på kommunikationsavdelningen utan även hos VD, ledningen, Marknad och Sälj, HR och IR. Hela företaget är delaktiga i dina budskap och i ditt arbete. Allt företaget kommunicerar håller ihop och det ger resultat. Du kan t.ex. som nyutexaminerad kommunikatör vara säker på att du jobbar strategiskt, långsiktigt och med rätt budskap.

När du har dessa grundbudskap på plats så är det dags att ta fram en kommunikationsstrategi. Självklart måste du definiera mål, budget, olika kundtyper och ett antal kundresor. Du måste välja rätt hjälpmedel och anpassa dina budskap efter valda medier för att lyckas. Den stora skillnaden är att du nu börjar i rätt ände. Du vet Vad du ska kommunicera.

Vi har jobbat i många år som varumärkesstrateger åt svenska företag. Tillsammans med våra kunder har vi tagit fram ett antal Content strategier. Vi är säkra på att ditt varumärke innehåller allt som Du någonsin behöver kommunicera för att få nya affärer, bygga kännedom om ditt företag och ta en ledande position på din marknad.

Hör gärna av dig om du tror att vi kan bidra till en konsekvent och integrerad Content strategi.

Ditt varumärke är ditt content.