Tack för ett fint sammarbete!

Låt varumärket bli motorn i er nästa utvecklingsfas

Tack för ett fint sammarbete!

Tillsammans har vi utvecklat och förtydligat varumärket Pm3.Vi har tagit fram en ny budskapsplattform och uppdaterat identiteten. Vi har förtydligat och breddat erbjudandet och skapat ett varumärke för tillväxt.

På AB äger, förvaltar och utvecklar modellen pm3. Pm3 ger den offentliga sektorn och näringslivet möjlighet till tids- och kostnadseffektiv utveckling av verksamheten genom tvärfunktionell samverkan och målstyrning. Tillsammans har vi utvecklat och förtydligat varumärket Pm3.Vi har tagit fram en ny budskapsplattform och uppdaterat identiteten. Vi har förtydligat och breddat erbjudandet och skapat ett varumärke för tillväxt.