Jag skriver i Dagens Analys. Varumärket glöms bort i dagens content-baserade kommunikation

Låt varumärket bli motorn i er nästa utvecklingsfas

Jag skriver i Dagens Analys. Varumärket glöms bort i dagens content-baserade kommunikation

Bertil Timan skriver i Dagens Analys

Allt du behöver finns i ditt varumärke. Ditt varumärke är en budskapsplattform som innehåller allt som du någonsin behöver kommunicera för att få nya affärer, bygga kännedom om ditt företag och ta en ledande position på din marknad.